Vypredané

OFF! Sport rychloschnúcí sprej repelent 1×100 ml

5,39 

Nie je na sklade

EAN: 5000204158670
Nie je na sklade.

-

Popis

Repelent v spreji – aerosól, rýchloschnúci. Pôsobí okamžite až 8 hodín od aplikácie. Odpudzuje komáre a kliešte.
Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg). 

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 – Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 – Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Viac na adc.sk