Vypredané

Sanytol Dez.mydlo Hydrat.nahr.napln 500ml 42650125

4,59 

Nie je na sklade

EAN: 8411135006058
Nie je na sklade.

-
Značky:: AC MARCA, S.L.

Popis

Dezinfekčné tekuté mydlo s obsahom prírodných výťažkov (Aloe vera a zelený čaj).

  • So zjemňujúcimi a hydratačnými vlastnosťami.
  • Zloženie formulované pre minimalizáciu rizika alergií.
  • Zanechá ruky čisté, zdravé, hebké a jemne voňavé.
  • Baktericídny účinok podľa normy EN 1276 (1 min); virucídny proti vírusu Influenza A (H1N1) podľa normy EN14476 (1 min).
  • Účinok proti vírusom, eliminuje mimo iného: E-coli, Salmonella, Listeria, vírus chrípky (H1N1), Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo príbalový leták a rešpektujte všetky uvedené pokyny.

Upozornenie: 
Obsahuje biocídne aktívnu látku (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 0.95%
Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný. Viac na adc.sk

Značky:
BabyOno (62)
BBB (21)
BIOSE (2)
BROS (1)
DOMACO (3)
Essity (142)
FAZZINI (21)
H3D (2)
MYLAN (0)
Nattou (7)
NESTLE (0)
OMRON (29)
QUIES (3)
Shummi (7)
SILCEP (3)
SOFIT (6)
Stada (1)
TOPVET (6)